Dzięki naszemu interaktywnemu kalendarzowi możesz sprawdzić liczbę godzin pracujących w dowolnym okresie 2017 roku. Liczba godzin pracujących w każdym dniu może być zmieniona. Kliknij na wybranym dniu aby zmienić jego kategorię z pracującego na wolny od pracy. Dla każdej kategorii można zmienić liczbę godzin pracujących. Dzięki temu możesz policzyć czas pracy, nawet gdy dniówki liczą 12 godzin.

Uwaga: zaznaczono święta wolne od pracy, ale proszę pamiętać, że za święto przypadające w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela pracownikowi może przysługiwać dodatkowy dzień wolny — w kalendarzu tego nie zaznaczono, jednak można to zrobić zaznaczając wybraną datę jako wolną od pracy (kolor pomarańczowy). Więcej informacji można znaleźć w w Kodesie Pracy oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita liczba godzin pracujących w każdym miesiącu, kwartale pokazana jest w tabeli po prawej stronie kalendarza.

Jak używać kalendarza czasu pracy?

Każdy dzień w kalendarzu ma przypisaną kategorię z określoną liczbą godzin pracujących, dni wolne oznaczone są kolorem pomarańczowym. Klikając na dniu możesz zmienić jego kategorię na wolny od pracy i z powrotem. Każda kategoria oznaczona jest innym kolorem. Aktywna kategoria podświetlona jest na żółto. Liczba godzin pracy w kategorii może być wybrana z listy.

Co jeżeli rok podatkowy zaczyna się w innym dniu niż 1 stycznia?

Łatwo możesz określić okres, którego dotyczą obliczenia zmieniając odpowiednio daty początkową i końcową, które widoczne są nad kalendarzem. Dzięki możliwości dostosowania liczby godzin pracujących przypisanych do kategorii możliwe jest dostosowanie obliczeń do różnych potrzeb.