Kalendarz czasu pracy pozwala szybko wyznaczyć liczbę dni i godzin pracujących w 2024 roku. Poszczególnym kolorom przypisano różne liczby godzin pracujących. Kolorem pomarańczowym oznaczono dni wolne od pracy. Liczba godzin pracujących w każdym dniu może być zmieniona. Kliknij na wybranym dniu aby oznaczyć go jako pracujący/niepracujący. Liczba godzin przypisana do koloru może zostać dostosowana, dzięki czemu można wyznaczyć czas pracy, nawet gdy dniówki nie są ośmiogodzinne.

Całkowita liczba godzin pracujących w każdym miesiącu, kwartale pokazana jest w tabeli po prawej stronie kalendarza. Obliczenia robione są na bieżąco - po każdej zmianie w kalendarzu.

Uwaga: zaznaczono święta wolne od pracy, ale proszę pamiętać, że za święto przypadające w dniu wolnym od pracy innym niż niedziela pracownikowi może przysługiwać dodatkowy dzień wolny — w kalendarzu tego nie zaznaczono, jednak można to zrobić zaznaczając wybraną datę jako wolną od pracy (kolor pomarańczowy). Więcej informacji można znaleźć w w Kodesie Pracy oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Jak używać kalendarza czasu pracy?

Każda data ma przypisany kolor oznaczający długość dniówki. Dni wolne oznaczone są kolorem pomarańczowym. Klikając na dniu możesz zmienić jego kategorię na wolny od pracy i z powrotem. Aktywna kategoria podświetlona jest na czerwono. Liczbę godzin przypisaną do koloru można zmienić korzystając z panelu opcji dostępnego po naciśnięciu przycisku Pokaż opcje.

Równie łatwo można dostosować okres, który obejmuje kalendarz. Datę początkową i końcową można zmienić korzystając z panelu opcji.